ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

‘ Flowmat’  is onderdeel van Touch2nature(verder te noemen Flowmat)

Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24360788

 

Communicatie

Wij hebben onze informatie zorgvuldig samengesteld. Dit geldt zowel voor de website communicatie op www.flowmat.nl , als voor alle andere uitingen, zowel digitaal als gedrukt.

Ondanks dat kunnen eventuele onvolkomenheden of incorrecte interpretaties zich toch voordoen. Op alle uitingen en informatieoverdracht van en over Flowmat wordt geen aansprakelijkheid genomen. 

 

Product Aansprakelijkheid

Flowmat neemt geen aansprakelijkheid voor iedere vorm van directe en/of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Flowmat. Dit geldt tevens voor persoons- schade en letsel ontstaan door (foutief)gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op bijgesloten informatie en/of de website van Flowmat.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Verkoopprijzen

Alle prijzen vermeld in de webshop zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De op de site vermelde verzendkosten zullen tenzij anders vermeld op iedere bestelling van toepassing zijn naar iedere plaats binnen Nederland.

 

Bestelling en betalingen

Flowmat biedt Ideal als veilige betaalmogelijkheid.

 

Levering

Wij streven ernaar een besteld product  binnen 2 werkdagen te leveren.  Als een product niet op voorraad is en de wachttijd langer dan 15 dagen is, krijgt u hierover een bericht en heeft u recht de overeenkomst te ontbinden. Wij restitueren het betaalde bedrag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Ruilen 

Bij aanschaf van producten via www.flowmat.nl kan binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild. Voorwaarde is dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Bij het ruilen van het product is het belangrijk dat de originele factuur bijgesloten wordt. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Retouradres van ons distributiecentrum:

MORE STORAGE B.V.
GOUDSTRAAT 65
2718 RD ZOETERMEER

 

Retourneren

Flowmat doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Toch kan er iets mis gaan. Bent u toch niet tevreden dan kunt u uw product binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.

De enige voorwaarden zijn dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Bij het retourneren is het belangrijk dat u schriftelijk het volgende vermeldt: op welk rekeningnummer wij uw geld kunnen terugstorten, de tenaamstelling van dit rekeningnummer alsmede woonplaats van de begunstigde. Voeg de originele factuur bij. Na ontvangst van de retourzending zal Flowmat de aanschafprijs binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.

Retouradres van ons distributiecentrum:

MORE STORAGE B.V.

GOUDSTRAAT 65

2718 RD ZOETERMEER


Gebrekkig product

Koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct via de contactmail op de Flowmat website te melden. 

Alle schade veroorzaakt door eigen toedoen vallen buiten de garantie.

 

Klachten

Heeft u klachten, vertel het ons en bent u tevreden vertel het een ander. Klachten kunt u via de contactmail van de Flowmat website melden.

 

Nederlands Recht

Op alle overeenkomsten die gesloten zijn/worden met Flowmat is het Nederlands Recht van toepassing.